mandag, februar 23, 2009

NBSK i utakt med NKK

Mens de tillitsvalgte i NBSK ønsker å båndlegge hva som skrives på medlemmenes Hjemmesider og Blogger, går NKK friskt ut i siste utgave av HUndesport - 2-2009 - for aktiv bruk av Blogg og egne Hjemmesider. Les selv på side 48 og 49 i bladet:

" Blogging - det er å bruke internett til å si sin mening om alt mellom himmel og jord - sprer om seg. Nå kan du også dele hundetanker med andre og få mer trafikk på hjemmesiden din ved å opprette blogg på NKK sin hjemmesideservice."

Innholdet i en blogg kan være mangfoldig, og du kan skrive om alt fra det veldig personlige og dagbokaktig til å lage debattinnlegg og delta i temablogger.

Når det gjelder avlsregler, er alle raseklubber som tilhører et lands godkjente Kennel Klubb - PLIKTIG - til å innrettte seg etter avlsregler utarbeidet av FCI og det enkelte lands Kennel Klubb. Derfor var Hans Arvid Øberg sitt leserinllegg svært viktig i en debatt om en rases avlsregler - ikke minst fordi NKK ved sin direktør - Espen Engh - ga veiledende kommentarer tilbake på innlegget. All ros til Hans Arvid Øbergs svært konkrete og seriøse leserinnlegg på alle punkter det inneholdt.

NKK sitt tilsvar på avlsregler :
"NKK utarbeidet i høst reviderte avlsregler og gjorde dem om fra "retningslinjer" til "grunnregler". Intensjonene er at reglene skal være forpliktende for alle. Disse vil i mange klubber kunne gjelde uten tilpasninger, mens i andre trenger man ivareta behovet for å kontrollere enkelte sykdommer eller utvikling av enkelte eksteriørmessige kjennetgn hos sin rase.
Det er klart ønskelig at eventuelle innstrammninger/restriksjoner på avlen ikke skal være i strid med verken hundens helse eller rasens mulighet for utvikling (begrensning av avlsmateriale og lignenede).

Hvorledes ser dette ut i forhold til dagens retningslinjer for Berner Sennen og forslag til endringer som beskrevet i referat fra årets SU- møte.


"Bør våre retningslinjer tilpasses NKKs? NBSK krever veterinærattest ved 7 år, mens NKK sier 8 år. "
Kommentar: Det er vel NBSK som klubb pliktige til - jfr. regler i FCI og NKK.

"Styrets forslag til ny tekst: "Avlsdyret skal ha oppnådd to ganger 1AK etter fylte 24 mnd, eller to ganger HP i junior- eller unghundklasse på offisiell utstilling. Avsldyr fra andre land enn Sverige og Norge unntas fra dette kravet."
Kommentar: Er det forskjell på bernere i Norge og Sverige og utlandet ellers??. Mener NBSK at en berner født utenom Norge og Sverige har bedre avlskvalitet og ikke trenger noen grad av premiering?? Hvorfor har Norge fått skryt av å ha så fin bernerstamme i forhold til mange land ellers i verden? Da burde det vel kanskje vært omvendt.
Årsak til ikke premiering var at de bare fikk kritikker i England - ja de har ikke en sånn regel der som NBSK MÅ ha i Norge og for SVENSKE importer. Svenskene har vel ei heller disse kravene - gjør som England. Dette er vel også en restriksjon som er i strid med NKK sine grunnregler - ref til svar fra NKK ovenfor (innstrammninger/restriksjoner på avlen ikke skal være i strid med verken hundens helse eller rasens mulighet for utvikling (begrensning av avlsmateriale og lignenede).


"For å kunne benytte avlsdyr født utenfor Sverige eller Norge må dyret være røntget fri for AA og HD. Foreldre til valp anskaffet utenfor Norge og Sverige må være røntget fri for AA og HD. Røntgenavlesninger må være gjort i land akseptert av Norsk Kennel Klub."
Kommentar: Dette var vel et skritt i riktig retning om mer i samsvar med f.eks. andre lands regler, men her det forskjellige meninger internt i styre og stell.

Særlig stor innvirkning på avlsreglene kan medlemmene ikke vente seg. De avgjøres ikke på medlemsmøter og innsigelser blir på ingen måte tatt hensyn til - de som bestemmer til slutt vet best selv - enten det er til rasens beste eller andre interesser. Det er jo tragisk at man legger ytterligere restriksjon på krav til premiering etter FORSKJELLSBEHANDLINGEN som har foregått og samtidig foreslår at FORSKJELLSBEHANDLINGEN skal legaliseres fordi det var et utenlandsk avlsdyr - Dog ikke Svensk da. Demokratiet lenge leve sier jeg og kom ikke lenger å si at man jobber for rasens beste.

Kanskje noen sitter med tanker om avlsregler, men ikke får gitt rede for det offentlig - her er dere fri til å komme med kommentarer både til hva som er nevnt om avl og resten av avlsreglene.

mandag, februar 16, 2009

For ett SJOKK og makan til Forskjellsbehandling


Storfoten`s Frida (Shika)

Her sitter jeg og leser bloggen til Kennel Cindkira med innlegg av 8.februar 2009, hvor det går fram at leder for NBSK har benyttet avlshund uten premiering fra utstilling - godkjent av AVLSRÅDET - OG AT JEG IKKE HAR KUNNET BENYTTE MIN EGEN ad/hd FRIE TISPE SOM IKKE HAR RØD SLØYFE - FÅR MEG TIL Å SE RØDT. Min tispe har såmenn ikke noen dårligere stamtavle enn denne hanne med farfar som Min Veslefrikk av Milkcreek og svært så bra på morssiden også. At det går an.

Ikke nok med det - oppdretter av Kennel Cindkira får avslag på å bruke samme hanne av Avlsrådet. Avlsrådet har ikke bare godkjent parringen første gang, men også samtidig godkjent valpene i kullet som avlsgodkjente i den grad de oppfyller kravene ellers i henhold til avlsreglene.

Jeg har vært i mot akkurat denne regelen i mange år, før AVVIKET, ble godkjent - ikke minst p.g.a. egen tispe, og begrunnelse på klage fra oppdretter av kennel Cindkira er at saken er FORELDET - IKKE i forhold til bruk av tispa mi ihvertfall. At Hovedstyret kan ta en slik besluttning - når saken gjelder leder av samme styret - er helt uforståelig - da saken ikke bare gjelder parringen, men alle avlsdyr fra kullet og som kanskje noen tillitsvalgte har benyttet selv - hva vet vel vi medlemmer av klubben.

For å si det slik, jeg har ikke noe imot hannen som ble benyttet - en flott hanne - men reagerer voldsomt på forskjellsbehandlingen. Jeg får si det som miljø barna - Jeg er Svært Skuffet.

I det hele tatt er det flere rare saker. Til årets SU-møte var det tidsfrist
for påmelding som måtte overholdes grunnet overnatting og middag om
kvelden. Greit det, men det er underlig at representanten fra Asker &
Bærum ikke en gang kan få delta på møtene, da vedkommende ikke
hadde behov for hverken overnatting eller middag og bor en halvtime
fra Helsfyr hotel. Dette har da aldri vært et problem før i år - underlig.


søndag, februar 01, 2009

Exporama lørdag og søndag.

Lørdag var det Sveitsisk dommer - Christine Rossier - det var ikke mye hun likte ved Usher - så han fikk 2AK - dog fikk han good size and body.


Søndag var det Dansk dommer - Gert Christensen - Usher best i åpen klasse uten CK.


Staute juniorer,