mandag, desember 31, 2012

WISHES ALL FAMILY AND FRIENDS 

A HAPPY NEW YEAR 2013
fredag, desember 14, 2012


DET ER IKKE FOR SENT Å SNU

Det er en god nyhet for eiere av importerte bernere at NBSK har snudd i spørsmålet om dokumentasjon av disse når det gjelder benyttelse i avl.  I det meste av  2012 har eiere av importer blitt møtt med ETT dokumentasjonskrav på foreldre – FCI`s Internasjonale HD/AD sertifikat ( eller et dokument hvor resultatene framkommer og det er FCI`s logo og logo fra landets kennelklubb). Spørs om de hadde snudd uten en diskusjon på sosiale medier – men uansett gledelig.

Leder av NBSK sitt hovedstyre ber meg holde meg til sannheten og at jeg blant annet setter fram påstander om at avlesningene av HD i NKK ikke er riktige.  Lurer på hvor han får det fra – jeg skriver i innlegget :
«. Regner med at svært mange fikk med seg de dårlige avlesningene som ble utført i forbindelse med nye avlesere i NKK. En går ikke fra HD-D til HD-A – noe jeg  i hvertfall finner helt uforståelig med en hund med HD-E   - og jeg har sett røntgenresultatet på min hund.»

Det er vel svært mange som lurte på at en hund kan bli avlest med HD-D og så ved neste røntgen blir avlest  HD fri.  Det var en del  rare avlesninger i en overgangsperiode når NKK fikk nye avlesere. Jeg skriver ikke at avlesninger generelt  i NKK er uriktige – i så fall har leder av hovedstyret misforstått teksten.

Når det gjelder Slovenia og FCI`s Internasjonale  HD/AD sertifikat, er det jo flott at Leder av NBSK å ha funnet info om at den Slovenske Kennelklubben bad om å få oppdatert Pedigree og at han fant en link til et dokument som kan benyttes som FCI`s internasjonale HD/AD sertifikat.  Flere med meg har ikke funnet denne linken på FCI`s  sine sider. Når det gjelder  Pedigree og et HD/AD sertifikat, er vel dette to forskjellige dokumenter - mulig jeg misforstår.
I Norge er det Norsk Kennelklubb som avleser og utferdiger HD/AD sertifikat – mot at det i Slovenia og flere andre land er veterinæren som avleser.  Det er imponerende  at leder for NBSK vet mer om rutinene i Slovenia enn oppdretterne der.
Det hører vel også med til historien at når jeg fikk informasjon om at Styret/Avlsrådet hadde snudd i saken, bad jeg om at innlegget kunne kanselleres. Dette var da ikke mulig da bladet var ferdig satt opp til trykking.

Mvh
Terje Scott

PS: Uansett om man kan være uenig i sak vil jeg gjerne fremheve det ellers gode arbeid leder av Hovedstyret utfører for klubben og oss medlemmer. I forbindelse med den nye organiseringen av NKK - nye lover/regler - nyter klubben godt av Harald`s juridiske bakgrunn og det solide arbeid han utfører for oss alle.